Sách giáo viên - Giáo dục công dân - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp 6 Sách giáo viên - Giáo dục công dân - Kết nối tri thức với cuộc sống 2021

Bạn không có quyền tải xuống
Sách giáo viên - Giáo dục công dân - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền thuộc: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Xuất bản: 2021
Số trang: 96
Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.


a6EA1aI.jpg

svIPTaB.jpg

DXpmalf.jpg

e9bc9GI.jpg

03rwu2V.jpg

AjI5Y1J.jpg

bj3B8vI.jpg

sFV17I0.jpg

PTLo6gz.jpg

UeEePwc.jpg
Tác giả
TranTran
Số lượt tải
0
Xem
12
Phát hành đầu tiên
Cập nhật cuối cùng
Đánh giá
0.00 star(s) 0 sao

Xem thêm tài liệu từ TranTran

Bên trên