Sách giáo viên - Lịch sử & Địa Lí - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp 6 Sách giáo viên - Lịch sử & Địa Lí - Kết nối tri thức với cuộc sống 2021

Bạn không có quyền tải xuống
Sách giáo viên - Lịch sử & Địa Lí - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền thuộc: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Xuất bản: 2021
Số trang: 281
Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.


fXMp8My.jpg

U6BVLHr.jpg

ewwGRir.jpg

sRh5pPN.jpg

HhrgzYi.jpg

c4o7Kab.jpg

9mGHyoN.jpg

p49wEv1.jpg

6h95S44.jpg

R9Dzg7e.jpg
Tác giả
TranTran
Giá tiền
15,000VNĐ
Số lượt tải
0
Xem
9
Phát hành đầu tiên
Cập nhật cuối cùng
Đánh giá
0.00 star(s) 0 sao

Xem thêm tài liệu từ TranTran

Bên trên