Xenforo Quên mã xác thực 2 lớp xenforo 2

photoshop24h

Administrator
Staff member
Do đổi điện thoại nên mình bị mất mã xác minh 2 lớp, đăng nhập mãi không vào được diễn đàn.
Bạn vào đường dẫn hosting theo đường dẫn sau: src/config.php
$config['enableTfa'] = false;

Thêm dòng code đó bên dưới nhất nhé, sau đó đăng nhập lại được bình thường.
 

photoshop24h

Administrator
Staff member
Sau khi đăng nhập được chúng ta tạo lại mã xác mình 2 lớp rồi xóa dòng $config['enableTfa'] = false; đi nhé
 
Bên trên